Järgmine ülekanne toimub 23.05 kell 11:00.
Olge õnnistatud ja jääme terveks!Uusapostlik Kirik Eestis
Login