Tartu kogudus

 

Aadress:
Kirjanike Liidu Maja
Vanemuise 19
51003 Tartu

Teenistused:
pühapäeviti kell 10.00

 

Eestseisja:
Argo Aednik
tartu[at]uke.ee

Uusapostlik Kirik Eestis
Login