AA kogudus

 

Aadress:

Aa hooldekodu

 

Teenistused:

igal 1. ja 3. pühapäeval kell 14.00

 

Eestseisja:

Raivo Kamenik
(372) 5348 5655

Uusapostlik Kirik Eestis
Login