Paide kogudusAadress:
Pärnu tn 64
72712 PaideTeenistused:
pühapäeviti kell 10.00


Eestseisja:
Hardy Wegner

Uusapostlik Kirik Eestis
Login