Eriolukord

Seoses erakorralise olukorraga ei toimu teenistusi meie kogudustes kuni 1. maini.


3. aprill 2020

Aprilli teenistused

Aprill on kannatuste aeg ja sel ajal meenutame Jeesuse Kristuse kibedaid kannatusi ja surma.

Juba palmipuude püha ajal, kui paljud juubeldasid Jeesust Kristust vastu võttes, oli ta teel ristile. Hoolimata rõõmuhõisetest teadis ta, kuhu ta läheb. Ta võttis aga teadlikult ette raske võitluse kurjaga. Tema ohver innustab meid tegema kõik selleks, et usuga Jeesusesse Kristusesse saada osa Jumalariigist.

Suurel Reedel on põhiteemaks Jeesuse üks kord toodud igavesti kehtiv ohver. Hoolimata kannatustest ei ole Jeesus Kristus mitte ainult ebaõigluse ja kurjuse ohver, vaid võtab enda peale kannatused ja surma patuste inimeste päästeks.

Ülestõusmispühapäev murrab surma- ja leinaöö. Nüüd paistab lootuse hele valgus ja kindlustunne, et saame osa Kristuse võidust surma ja patu üle. Seda sõnumit kuulutavad apostlid täna ja hoiavad sellega ärkvel lootuse, et Issand tuleb peatselt tagasi.

Aprilli kolmandal pühapäeval on keskne teema usk Kristuse ülestõusmisesse: see on evangeeliumi alus ja keskne sõnum. Meid kutsutakse üles kindlalt evangeeliumisse uskuma.

Aprilli viimase pühapäeva jutlus innustab meid kuulutama sõnumit ohvrisurmast, ülestõusmisest ja tõotusest, et Kristus tuleb tagasi. See on tänaste apostlite põhiülesanne.

Uusapostlik Kirik Eestis
Login