1. veebruar 2020

Veebruari teenistused

Veebruari esimesel kolmel pühapäeval käsitletakse teemasid sarjast „Kristuse seadus“. Vana Testamendi Seaduse järgimine pidi küll patust vabastama, aga see sai võimalikuks alles Jeesuse Kristuse kaudu. Moosese Seadus saab evangeeliumiks. Läbi evangeeliumi heidetakse pilk Vanale Seadusele ja võetakse kokku Jumala ja ligimese armastamise käsuga – Kristuse käsuga.

Esimese pühapäeva juhtmõtted võtab kokku mõte „Jumal inimeste keskel“. Jumala inimeseks saamisega antakse võimalus Jumala armuks ja tõeks. Usk Jeesusesse Kristusesse ja järgimine evangeeliumi vaimus toovad patuse inimese tagasi täielikku osadusse Jumalaga.

„Jumala armastamine“ on järgmise pühapäeva teema. Usk Jumala armastusse kasvatab meis soovi teda vastu armastada. Loodame saada sarnasemaks Jeesusele Kristusele, võttes omaks tema loomuse: Õpime oma ligimest armastama nii, nagu Jeesus teda armastab. Uues Loodus on inimesed Jumalaga täielikus armastuses.

Kolmanda pühapäeva põhiteema on „Ligimesearmastus“. Kutse armastada oma ligimest tähendab seda, et peame ta vastu võtma sellisena, nagu ta on. Kes ootab, et temale tehtaks head, peab ka ligimesele soovima head, eriti Jumala päästet

Neljandal pühapäeval valmistume lahkunute teenistuseks – teemaks on „Armastus vaenlase vastu“. Pattu langedes valis inimene Jumala vaenlase poole, aga Jumal ei lakanud teda armastamast. Jumal ei näe inimese vaenlast, vaid kurja käes vangis olevat hinge, keda ta tahab vabastada. Kuni lunastusplaani lõpule viimiseni pakub Jumal inimesele võimalust saada päästet teda järgides ja temasse uskudes. Peame selle eest palvetama, et need, kes on kurja käes vangis, saavad Jumala „vaenlastest“ Jumala „sõpradeks“.

Uusapostlik Kirik Eestis
Login