27. aprill 2021

Jumalateenistused peale piirangute lõppu

Pikk isolatsioon on saamas leevendust. Alates 3. maist on taas lubatud jumalateenistused siseruumides. Meie kogudustes toimuvad esimesed jumalateenistused 9. mail. järgida tuleb jätkuvalt kehtivaid piiranguid – hoia 2 meetrist distantsi ja kanna siseruumis maski, sisenedes desifitseeri kindlasti ka käsi.
Olete kõik oodatud.


27. veebruar 2021

Piirangud jumalateenistustele

Hea usukaaslane ja külaline,

eile, 26.02.2021 kehtestas valitsus koroonaviiruse tõrjeks rangemad piirangud mis hakkavad kehtima 03.03.2021.
https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kehtestas-koroonaviiruse-torjeks-rangemad-piirangud

Väljavõtte jumalateenistusi reguleerivast piirangust:

Avalikud koosolekud, üritused, jumalateenistused, meelelahutus
Siseruumides ei ole 3.–28. märtsini lubatud korraldada avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi ning nii statsionaarsete istekohtadega kui ka statsionaarsete istekohtadeta avalikke koosolekuid ja üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse. Piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid üritusi, kus ei osale teisi inimesi peale esinejate ja ülekande tegemiseks vajaliku personali. Osalejad peavad siiski kinni pidama 2+2 reeglist ja järgima desinfitseerimisnõudeid.
Samuti ei ole 3.–28. märtsini lubatud viibida ja liikuda meelelahutusteenuse osutamise kohtades, näiteks kasiinos, ööklubis, keegli- või piljardisaalis või laste mängutoas, ning muuseumides ja näituseasutustes.
Välitingimustes on meelelahutus, jumalateenistused, üritused ja koosolekud, samuti muuseumide ja näituste külastamine lubatud kuni 10 inimesega rühmas. Seejuures tuleb tagada, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega. Ajavahemikus kella 21–06 ei tohi üritusi korraldada.


Teenistused toimuvad sarnaselt möödunud aasta kevadele, mööda erinevaid sidekanaleid (https://uke.ee/ulekanne, telefon). Teavet edasiste teenistuste kohta saab UKE kodulehelt https://uke.ee/teenistused, Pe Aednikult ja minult.
Palun mõistvat suhtumist. Teavitage kogudustes õdesi- vendi ja paluge neil seda informatsiooni jagada teiste oma koguduse liikmetega.

Õnnistatud aega
PV Andres Aan

26. veebruar 2021

Ülekandejumalateenistus

ülekandejumalateenistusest on võimalik osa saada interneti vahendusel meie kodulehel. Jumalateenistuse algus 28. veebruaril kell 11:00.

3. jaanuar 2021

Jaanuari teenistused

Esimesel pühapäeval toimub uue aasta teenistus. Selle pealkiri on „Kristus – meie tulevik“. Selle moto annab peaapostel meile 2021. aastaks. Uus aasta algab kindla tundega – Jeesus tuleb varsti! Valmistume jätkuvalt Jeesuse tagasitulekuks, otsides temaga osadust ja elades tema õpetuse järgi. Peame kogudustes keskenduma olulisele: meil kõigil on sama eesmärk!

Pärast jõuluaega, mis lõpeb ilmumispühaga 6. jaanuaril, algab uus teemadesari „Kristus meiega“, mis saadab meid terve kuu. Jõuluajal pühitsesime Jumala inimeseks saamist. Nüüd tohime osaduses olla Kristuse, Õpetaja, eeskuju ja vennaga, kes teeb meid tugevaks ja vabaks.

Uus algus on teisel pühapäeval, mil vaatame Jeesuse Kristuse kui Õpetaja ja eeskuju poole. Ta vahendas sõna ja teoga seda, mida inimene ootab Jumalalt. Ta ei otsinud oma au, vaid õpetas Jumala tahet ja ülistas Jumalat. Ka tema poolt saadetud apostlid ei kuuluta enda tahet, vaid Jumalapoja tahet. Ja Jeesus on meie eeskuju – olles ühendatud Jumalaga ja austades Jumalat, seades õigeid prioriteete ligimesearmastuses.

Kolmas pühapäev jätkab teemaga „Jeesus meie vend“. Jeesus vaatab neid, kes elavad Jumala tahte järgi, oma vendade ja õdedena ja ei häbene neid. Ta saab osa nende rõõmust ja murest ning jagab nendega aujärge.

Neljandal pühapäeval on juhtmõtteks, et Jeesus annab usu ja selle kasvamise neile, kes seda paluvad. Usus on alati vaja ka võidelda. Kannatustes ja mures tuleb hinge kahtlus. Issand kasvatab ja kinnitab usku. Peame ka üksteist usus kinnitama ja usuteel toetama!

Viiendal pühapäeval meenutame veelkord möödunud aasta motot: Kristus teeb vabaks! Jeesus tuli, et vabastada patu orjusest need, kes temasse usuvad. Kristlik vabadus on selles, et armastame ja teenime nagu Kristus.

21. detsember 2020

Jõulujumalateenistus

Jõulujumalateenistusest on võimalik osa saada interneti vahendusel meie kodulehel. Jumalateenistuse algus 25. detsembril kell 11:00.

21. september 2020

Jumalateenistused

27. septembril toimub üle pika aja jumalateenistus ka Tallinna koguduses tavapärasel ajal.

Eriolukord

10. maist toimuvad jumalateenistused kõikides kogudustes peale Tallinna ja Aa.

Uusapostlik Kirik Eestis
Login