Head usukaaslased ja külalised. Seoses erakorralise olukorraga ei toimu teenistusi meie kogudustes kuni 1. maini. Töötame välja lahendust, et koguduse liikmed saaksid osa teenistustest interneti või telefoni vahendusel. Täpsemat infot saate peagi koguduse eestseisjalt. Oleme palvetes ühendatud, hoiame üksteist!