Hea usuõde ja -vend, hea külaline. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. mai e-istungil heaks kiidetud otsusele, on 10. maist eritingimusi järgides lubatud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Tagatud peab olema 2+2 reegli järgimine ja desinfitseerimisvahendite olemasolu.
Esialgu ei saa ruumide asukoha eripära tõttu jumalateenistusi läbi viia Tallinna ja Aa kogudustes.

Tervitustega,
PE Aednik