1. jaanuar 2019

Jaanuari teenistused

Aasta esimese teenistuse pealkiri on „Riik Kristuses“. See on ühtlasi ka moto, mille meie peaapostel 2019. aastaks andis. Jutluses mõeldakse sellele, missuguse rikkuse saame koos usuga Jeesusesse Kristusesse. See on ühelt poolt rikkus, mida tuleb hoida, aga sõna ja teoga ka ligimesega jagada.
Järgnevate jaanuari teenistuste teema on „Kristuse kohalolek“.
Teisel pühapäevateenistusel jaanuaris käsitletakse tihedat sidet Kristuse ja tema kiriku vahel. Jeesus on viinapuu, kirik tema oksad. Kirik püsib tänu tohedale sidemele Jeesuse Kristusega, temalt saab ta vaimset toitu ja nii antakse talle võime täita talle seatud ülesandeid.
Kolmandal pühapäevasel teenistusel räägitakse Kristuse kohalolekust koguduses. Kui kogudus tuleb kokku jumalateenistuseks, siis on kindel, et Jeesus Kristus on sõna ja sakramendiga nende hulgas.
Viimase kuu pühapäeva sõnum on see, et Jeesus Kristus on Jumala vägi ja tarkus. Püha Vaimu, Kristuse Vaimu kaudu saavad inimesed usu kingi. Sellega koos saavad nad ka tarkuse tunda Jeesuse surmas ära päästetoimingu, mitte et see oli midagi halba.

Uusapostlik Kirik Eestis
Login