Võru kogudus

 

Aadress:
Päevakeskus
Lembitu 2
65605 Vöru

 

Teenistused:
igal 2. ja 4. pühapäeval kell 14.00

 

Eestseisja:
Argo Aednik
(372) 7421 321

Uusapostlik Kirik Eestis
Login