8. juunil on meie ülekandekogudustes võimalik osa saada peaapostli teenimisest Nelipühadeks. Samal ajal toimuvad Münchenis Uusapostliku Kiriku esimesed kirikupäevad ja Nelipühade teenistus saab olema nende päevade tipphetkeks. Rohkem Kirikupäevadest saab lugeda siin (Inglise ja saksa keeles).