20. mail viib meie piirkonnaapostel läbi esimesed teenistused Eestis. Algusega kell 10.00 toimub jumalateenistus Tartu koguduses ja kell 16.00 Keila koguduses. Teenistustele on kutsutud kõik piirkonna kogudused.

Rüdiger Krause ordineerimised:
1982 alamdiakon
1990 preester ja eestseisja (Norderstedt)
1991 koguduse evangelist (Norderstedt)
1992 piirkonna evangelist (Hamburg-Kesk)
1994 piirkonnavanem (Hamburg-Kesk)
alates aprill 2002 piiskop
10. juuli 2005 apostel
05. detsember 2010 Põhja-Saksamaa piirkonnaapostel